Withdrew on a dormant account

I withdrew money on a dormant account

Tôi không thể rút tiền vì tài khoản của tôi không có cổng ra.
Gmail: loibinary161284@gmail.com
CR533615