Nạp tiền vào tài khoản

Tôi đã nạp vào tài khoản hôm qua đến nay nhưng trong tài khoản tôi chưa ghi có, Ngân hàng đã trừ tiền rồi. Đây là biên lai chuyển tiền của tôi từ Ngân hàng đến Binary. Các bạn có thể hỗ trợ xem xet`1 ghi có vào tài khoản của tôi.